דוראד

דוראד אנרגיה בע”מ התאגדה בשנת 2002 במטרה לעסוק בייצור חשמל ואספקתו לצרכני קצה פרטיים.

דוראד נמצאת בבעלות “קו צינור אילת אשקלון” (קצא”א) – 37.5%, “זורלו אנרגיה” – 25%, “דורי אנרגיה” – 18.75, ו”אדלקום” – 18.75%.

החברה הקימה תחנת כח דרומית לאשקלון מסוג מחזור משולב (מחז”מ), המוסקת בגז טבעי כדלק עיקרי וסולר (כגיבוי) עם כושר ייצור של כ-  860MW, בעלות של 1.1 מיליארד דולר. כל יכולת ייצור החשמל של תחנת הכח נמכרה ללקוחות קצה בתעריפים תחרותיים.

הולכת החשמל ללקוחות החברה מתבצעת באמצעות קווי ההולכה והחלוקה של חח”י, בהתאם להוראות חוק משק החשמל התשנ”ו – 1996 ותקנותיו, לאמות המידה ולתעריפים הנקבעים בידי רשות החשמל.

בנובמבר 2010 ביצעה חברת ‘דוראד אנרגיה’ סגירה פיננסית, ובמרץ 2011 היא החלה בבנייתה של תחנת הכוח הפרטית הראשונה והגדולה בישראל. את עבודות ההקמה, חתמה ההפעלה המסחרית במאי 2014, והחברה יצאה לדרך.

קבלן הפרויקט, האחראי על התכנון, ההפעלה, והרצת המתקן עד למסירה, היתה חברת Wood Group, שהסתייעה לשם כך במספר קבלנים ישראליים מקומיים, בהם: כור מתכות, הגבעה, קרן, ABB, אל-מור, GES ועוד.

חברת EZOM בבעלות אדלטק וזורלו מתפעלת ומתחזקת את תחנת הכח החל מההפעלה המסחרית.