דוראד

קבוצת עמוס לוזון מחזיקה, באמצעות חברת א. דורי תשתיות אנרגיה בע”מ (חברה פרטית המוחזקת על ידי קבוצת עמוס לוזון (ב-50%), ב- 9.4% מחברת דוראד אנרגיה בע”מ. יתר המחזיקים בדוראד הינם: אלומיי אנרגיה נקייה בע”מ כ- 9.4%, חברת שירותי תשתיות אילת אשקלון בע”מ (37.5%) Zorlu Enerji (25%) (.Elektrik Uretim A.S ואדלקום בע”מ 18.75%)

דוראד הינה חברה בעלת תחנת כוח פרטית לייצור חשמל באזור אשקלון בהספק של כ – 860 מגוואט שהוקמה במאי 2014. באמצעות גז טבעי כדלק עיקרי וסולר לגיבוי. החשמל המיוצר נמכר ללקוחות קצה רחבי ישראל ולרשת החשמל הארצית. התחנה צפויה להתחיל לפעול בתחילת 2014.

Accessibility