רונסון

פעילות הייזום של החברה בפולין מבוצעת באמצעות .Ronson Europe N.V, חברה זרה (פולנית) אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה בוורשה, פולין.

החל מדצמבר 2016 מחזיקה קבוצת עמוס לוזון בכ- 66% ברונסון ומהווה בעלת השליטה היחידה.

רונסון הינה יזם משמעותי ומוביל בשוק הנדל”ן למגורים בפולין, ועוסקת בעיקר בייזום, הקמה ומכירה של מבני נדל”ן למגורים, בעיקר בנייני דירות למגורים וכן בתי מגורים צמודי קרקע בפולין.

רונסון פעילה בארבע ערים מרכזיות בפולין – וורשה, פוזנן, וורוצלב ושצ’צ’ין, כאשר עיקר הפעילות של רונסון מרוכזת בוורשה.